gen_2090.1.gif    
GALLERI TAKTIL
KÖP Taktil Färg
TAKTIL FÄRG 2
TAKTIL FÄRG 3
Taktil utställning -05
Taktilutställning (forts)
GALLERIBILDER
MÖBELMAKERI
BILDMAKERI
PROGRAM 07
PROGRAM 06
JULBUTIK-06
NYLLEN
DA WIN CHI
BOTHÉN
BROHULT
PALMSTIERNA
SYLWAN
SKINN
HORN & PIPA
H ELIASSON
GÄSTER 05/06
ADDE -05
Västermo Scen
Site Map
KONTAKT 

Galleri Taktil - konst i form 

finns tyvärr inte längre kvar i Gamla Stan!!

 Tidigare hade vi både butik och källarvalv på adress Norra Benickebrinken 2  i Gamla Stan, Stockholm.

Vi har nu lämnat butiken och det vackra källarvalvet

Källarvalvet var också Monika Sikehags första stora måleriprojekt. Väggar och tak pigmenterades i jordfärger. Har sedan dess behandlat ett antal murstockar enligt samma princip. Levande konstverk som en naturlig del av rummet.

[ I saknad ]

 

Vi kallade källarvalvet

Galleri UNDER

för den som ville ställa ut sin egen konst,

ensam eller tillsammans med någon annan.

En helg eller flera.

Namnet talade för sig självt.

Det var en UNDERbar plats där UNDER kunde ske!

I kraft av utställarens konst och den hjälp han/hon fick av oss

skapade vi tillsammans en attraktiv utställning

i en miljö som många gärna dröjde kvar i.

Många är de som fortfarande talar om den där fantastiska källaren!

Vi låter hemsidan finnas kvar som referens inför den dagen vi kan öppna Galleri Taktil

på vår nya verksamhetsadress

 

Västermo Scen - Idé & Logi

Ritning av Björn Sikehag

Klicka på namnet så kommer du till  hemsidan som är under uppbyggnad.

Arbetet med huset pågår!

Här görs plats för kursarrangemang, fest, konstutställningar, vandrarhem, kafé och konserter.

Till Västermo Scen tar vi med oss Galleri Taktil och  Björn Sikehag Designs  möbelutställning.

Klicka på de röda namnen så kommer du till respektive hemsida.

 

Västermo Scen - idé & logi är

...ett stort hus med egen teater

och scenen i  nationalromantisk  anda

med handmålad fond och ett antal dito präktiga björkar

 

Vision: finsk TANGOkväll, KÖRveckor, FÄRGkurser, Skrivarläger...

 

Och vart vi än befinner oss fortsätter vi att sälja

Taktila Färger

Taktil Färg: GUL

 

För att se tidigare utställningar på Galleri Taktil :  Klicka t ex på "Program 06 "   eller  "Program 07 "